Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với Mrepphrase!

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng trang web của Mrephrase, có tại https://mrephrase.com/. Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng Mrephrase nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau đây áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm này cũng như tất cả các Thỏa thuận:

Bánh quy:
Chúng tôi sử dụng cookie. Bằng cách truy cập Mrephrase, bạn đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách quyền riêng tư của Mrephrase. Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được trang web của chúng tôi sử dụng để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định và giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép:
Trừ khi có quy định khác, Mrephrase và/hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên Mrephrase. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập phần này từ Mrephrase cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn, tuân theo các hạn chế được đặt trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Tái xuất bản tài liệu từ Mrephrase
 • Bán, cho thuê hoặc cấp phép phụ tài liệu từ Mrephrase
 • Sao chép, sao chép hoặc sao chép tài liệu từ Mrephrase
 • Phân phối lại nội dung từ Mrephrase

Bình luận:

 • Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến cũng như thông tin trong các khu vực nhất định của trang web. Mrephrase không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các bình luận trước khi chúng xuất hiện trên trang web. Nhận xét không
 • phản ánh quan điểm và ý kiến của Mrephrase, các đại lý và/hoặc chi nhánh của Mrephrase. Nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của người đăng quan điểm và ý kiến ​​của họ. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, Mrephrase sẽ không chịu trách nhiệm về các
 • bình luận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc phải gánh chịu do việc sử dụng và/hoặc đăng tải và/hoặc sự xuất hiện của các bình luận trên Trang web này.

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng:

 • Bạn có quyền đăng nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy.
 • Các nhận xét không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Các nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào khác xâm phạm quyền riêng tư.

Theo đây, bạn cấp cho Mrephrase giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ nhận xét nào của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

Siêu liên kết đến Nội dung của chúng tôi:
Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Cơ quan chính phủ
 • công cụ tìm kiếm
 • Tổ chức tin tức
 • Các nhà phân phối thư mục trực tuyến có thể liên kết đến trang web của chúng tôi giống như cách họ liên kết đến các trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác
 • Các doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống, ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết với trang web của chúng tôi

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin trang web khác miễn là liên kết:

 • Không phải là trong bất kỳ cách nào lừa đảo
 • Không ngụ ý sai sự tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên đó
 • Phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết

Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

 • Các nguồn thông tin về người tiêu dùng và/hoặc doanh nghiệp thường được biết đến
 • Các trang cộng đồng Dot.com
 • Các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện
 • Nhà phân phối thư mục trực tuyến
 • cổng Internet
 • Công ty kế toán, luật và tư vấn
 • Tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại

Chúng tôi sẽ phê duyệt các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng:

 • Liên kết sẽ không khiến chúng tôi có cái nhìn không thiện cảm với chính mình hoặc với các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi
 • Tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi
 • Lợi ích cho chúng tôi từ khả năng hiển thị của siêu liên kết bù đắp cho sự vắng mặt của Mreprase
 • Liên kết nằm trong ngữ cảnh thông tin tài nguyên chung

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết:

 • Không phải là trong bất kỳ cách nào lừa đảo
 • Không ngụ ý sai sự tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó
 • Phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email đến Mrephrase. Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ, cũng như URL của trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào mà bạn định liên kết đến trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết. Vui lòng đợi 2-3 tuần để nhận phản hồi.

Các tổ chức được phê duyệt có thể liên kết đến trang web của chúng tôi như sau:

 • Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi
 • Bằng cách sử dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất được liên kết với
 • Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về trang web của chúng tôi được liên kết với điều đó có ý nghĩa trong bối cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết

Không được phép sử dụng logo của Mrephrase hoặc tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

iFrame:
Nếu không có sự chấp thuận trước và sự cho phép bằng văn bản, bạn không được tạo các khung xung quanh các trang web của chúng tôi để thay đổi cách trình bày hoặc giao diện trực quan của trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

Trách nhiệm nội dung:
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi trước mọi khiếu nại đang gia tăng trên trang web của bạn. Không (các) liên kết nào xuất hiện trên bất kỳ trang web nào có thể bị hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm hoặc vi phạm, vi phạm hoặc ủng hộ hành vi vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Bảo lưu quyền:
Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của nó bất cứ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Loại bỏ các liên kết từ trang web của chúng tôi:
Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi gây khó chịu vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy hoặc trả lời bạn trực tiếp.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác; chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của nó; chúng tôi cũng không hứa đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

 • Hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân
 • Hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với gian lận hoặc xuyên tạc gian lận
 • Hạn chế bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành
 • Loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không được loại trừ theo luật hiện hành

Các giới hạn và cấm trách nhiệm pháp lý được đặt ra trong Phần này và các nơi khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này:
(a) Thuộc đối tượng của đoạn trước
(b) Chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm các trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, ngoài hợp đồng và vi phạm nghĩa vụ theo luật định

Miễn là trang web và thông tin cũng như dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào.

Cookie
Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.