Ghép văn bản

Options
Symbol that connects broken, pieces of text. (Space by default.)
Delete lines that don't have text symbols.
Remove spaces and tabs at the end of the lines.
Cookie
Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.